ניהול מערך הייצור

הקו המנחה את שלמה מיחשוב הייצור הינו לעזור ולסייע בכול האמצעים העומדים לרשותה לקדם ולפתח את ענף העץ בישראל. 

מסור גשר חיתוך

תכנית לחלקים

הרכבת חלקי מוצר

דוח פירוק חלקים ועלויות ייצור

עיבוד בCNC

עיבוד לזבזים

תהליך ייצור

אספקה ללקוח

תכנון עם לקוח

תכניות יצור לפרויקט

לקוח

ניהול מערך הייצור

ניהול מערך הייצור או הנדסת תעשייה וניהול, הוא תחום הנדסי שעוסק בתורות מעולם התעשייה והניהול. התפתחות וגיבוש למקשה אחת נוצרו בתהליך המודרניזציה שהתחיל בעקבות המהפכה התעשייתית.

הצורך במציאת פתרונות לבעיות שצצו, יוצר את פיתוח השיטות אשר שמות להן למטרה להגביר את קצב התפוקה ובאותה נשימה להוזיל את עלויות הייצור והתפעול. השיטות מתבססות על מודל מתמטי ומדעי, לכן תחום זה הינו הנדסי גרידא.

תחום ניהול מערך הייצור הינו דינמי וממשיך ומתפתח, תוך התאמה לצורכי המשק וחתירה מתמדת לייעול ושיפור התהליכים והגדלת פריון העבודה בייצור.

מהנדסי תעשייה וניהול משולבים בכלל ענפי המשק מאחר והם הכרחיים לתפקוד ארגונים, וכן לצורך יצירת אינטגרציה פנים אירגונית.

 

תחומי עיסוק של המהנדס כוללים קשת רחבה של נושאים:

 • הנדסת ייצור – שיטות ומתודות לתכנון פיקוח ייצור, תכנון מערך המפעל, תפעול מערכי ייצור, שיבוץ, תזמון, רכש ומלאי.
 • תכנון וניהול פרויקטים.
 • ארגון ושיטות.
 • מערכות ייצור משולבות מחשב.
 • כלכלה וניהול פיננסי.
 • מערכות מידע – תכנון, הקמה וניהול כל תחומי הארגון באמצעות מחשוב.
 • שיטות לקביעת מדדים כמותיות ואיכותיות.
 • ייעוץ ארגוני.
 • ייעוץ אסטרטגי וקבלת החלטות בניהול.
 • רובוטיקה.

 

הנדסת ייצור

הנדסת ייצור היא מכלול השיטות והטכנולוגיות אשר משמשות בתהליך ייצור מוצר. תפקידו של מהנדס הייצור הוא לייצר מוצר סופי העומד באיכות הנדרשת, תוך שימוש אופטימלי במשאבים (עלות וזמן). כמו כן, עליו לגלות גמישות לשינויים בתהליכי הייצור העלולים להיגרם כתוצאה מקביעת סדר עדיפויות חדש על ידי אילוצים בשטח ושינויים הקשורים במעגל הייצור, תקלות ואירועים לא צפויים ועוד.

 

המדד העיקרי אשר מנחה את מהנדס הייצור הינו הגדלת פריון העבודה, אשר בעזרתו יוכל לאמוד את יעילות התהליכים לטווח הקצר ולטווח הארוך.

פריון העבודה מוגדר כיחס בין תפוקות הפירמה לתשומותיה והוא מצביע על תפקודה של הפירמה, מאחר שהמדדים הכמותיים הפיננסים הם נגזרות מפריון העבודה.

 

הגדלת הפריון מתאפשרת בשלוש דרכים:

 • הגדלת התפוקות תוך שמירה על אותן תשומות - נעשה לרוב בתנאי "שוק בלתי רווי", שבו ניתן להגדיל את התפוקה.
 • הקטנת התשומות ושמירה על התפוקה הקיימת - נעשה לרוב בתנאי "שוק רווי", שבו לא ניתן להגדיל את התפוקה.
 • שתי הדרכים במקביל: הגדלת התפוקות בד-בבד עם הקטנת התשומות.

פריון עבודה מצביע כאמור על שיפור והתייעלות. זאת, בשונה ממדד רווחיות הפירמה.

האחרונה, לאו דווקא מעידה על שיפור והתייעלות. קרי, עלול להיווצר מצב, שלאחר יישום שיפור השיטות הפירמה עשויה להיות רווחית, אולם תופעה זאת איננה מעידה בהכרח על העלאת פריון העבודה.

כאן, לרווח משמעות קצרת טווח בעוד, שפריון העבודה מצביע על השינוי ביעילות ואף מנבא במידת מה את רווחיות הפירמה בטווח הארוך.

 

השלבים באורך החיים של פרויקט:

שלב הייזום, עולה רעיון או צורך ללקוח, בשלב הראשון הכול מעורפל אך לאחר מחקר מעמיק מתקבלות תשובות לכל השאלות. צורך, עיצוב, תקציב, זמנים ועוד...

 

שלב התכנון, שלב מהותי ביותר, הצלחה בתכנון תוביל לסיכוי רב לעמידה ביעדי הפרויקט. עמידה במסגרת התקציב, עמידה באיכות המוצר, עמידה בלוחות זמנים, עמידה בפריון העבודה, ובעיקר שביעות רצון הלקוח. דילוג על שלב התכנון יגרור כשל בביצוע. חשוב מאוד:

 • תכנון פרטני לתכולת הפרויקט, וחלוקת אחריות.
 • תכנון לוחות זמנים.
 • תכנון עלות.
 • אפיון איכות המוצר לדרישה בהתאם לתקציב.
 • קישור מוצלח לצוות שמוביל את הפרויקט.
 • ניהול סיכונים – איתור והערכה על סך סבירות והשפעה.
 • תכנון רכש – האם לרכוש או לייצר? מי הקבלן? חתימת חוזים ועוד.
 • תכניות עבודה מפורטות למיכון ואוטומציה,
 • תכניות הרכבה ברורות לצוות הרכבה.

 

שלב הביצוע, השלב כולל הפעלת האנשים והמשאבים השונים ועל פי התכנית שנקבעה במחשבה תחילה. כאן צריכה להתבצע בקרה ומעקב אחר התהליך – תכנון מול ביצוע בפועל.

וכתוצאה מכך יתכנו בקשת שינוי תכנית, לו"ז, עלויות וגורמים נוספים. בשלב זה חייבת להיות תקשורת רבה בין הגורמים השונים הפועלים במשותף ובמקביל על הפרויקט, וזאת לטובת השגת היעדים השונים, בשלב זה מתקבלים תוצרי הפרויקט בפועל.

 

 

שלב הבקרה, מספק משוב לאינטגרציה של כלל החלקים ובדיקה שהתכולה הושלמה ובאיכות הנדרשת, בקרה על הלו"ז, עלויות, ניהול ומשאבים, בקרה על קבלנים וחוזים וניהול סיכונים, המטרה היא לדגום ביצועים ובו ביזמן – במידה וקיימות סטיות לבצע תיקון בזמן אמת.

 

שלב סגירה, האחרון והסופי, האריזה ואספקת המוצר בכול שלב שהוזמן, כחלקי מוצר להרכבה לנגר, כארונות מורכבים להרכבה מוכנים למשלוח להרכבה באתר.

 

 

יעוץ אירגוני:

הייעוץ מתמקד בתוכו ובסביבתו, מטרתו של תהליך הייעוץ לעזור לארגון להשיג את מטרותיו ולצמוח. בעידן הידע מתבססת ההבנה שהצלחתו של ארגון תלויה ברווחה של האנשים העובדים בו, הנדרשים להביא יכולות אינטלקטואליות ורגשיות מפותחות להשגת מטרות הארגון. תפקיד היועץ להבין ולהגדיר את המטרות, ולבחור את הדרך המיטבית להשגתן.

מרב היועצים הם חיצוניים לארגון, מאחר שאדם חיצוני בארגון נתפס בעיני העובדים והמנהלים כיותר ניטרלי. וגם מהנדס תעשיה וניהול. הייעוץ הארגוני הוא תהליך המפגיש שלושה עולמות תוכן:

 • תוכן המתמחה באנשים בארגון: מדעי התנהגות, פסיכולוגיה ארגונית, הנעה, הדרכה, שיטות תגמול, הערכה ומשוב, עבודת צוות וכיוצא בזה.
 • תוכן המתמחה במשימות הארגון: אסטרטגיה עסקית ושיווקית, מטרות, יעדים, הגדרות תפקיד, מבנה ארגוני, שיפור תהליכים ועוד...
 • מקומו של הארגון בסביבה: מבנה החיבוריות ויחסי הגומלין בין האנשים הפועלים בו ובסביבתו. יחסים עם ספקים, מתחרים, לקוחות, בעלי עניין ועוד.

 

 

מטרת הייעוץ הארגוני היא לסייע להנהלת הארגון להביא את הארגון לתוצאות אופטימליות לאורך זמן על ידי הפעלה וניהול נכון של העובדים והמנהלים שלו בכלל, ובמצבים של שינוי, צמיחה ומשבר, בפרט. היועץ הארגוני יסייע להפיכת הארגון לגמיש, בעל יכולת הסתגלות, יכולת התאוששות מהירה ויכולת התמודדות ומתן תגובה מהירה לשינויים שמכתיבה הסביבה העסקית המודרנית.

תהליך הייעוץ מתחיל באבחון אירגוני, שמטרתו לאתר את הפערים בין המצב המצוי למצב הרצוי. לשם כך עלינו לזהות, לאבחן ולהגדיר את האירועים המרכזיים המתרחשים בתוך הארגון ומשפיעים על התנהלותו, לאחריו מתקבלות החלטות על השינוי הדרוש ועל תהליך הליווי שנידרש.

היועץ מביא איתו מומחיות בתהליכי שינוי, ופועל בשיתוף עם המנהלים המובילים את קבלת ההחלטות בתוכן הרלוונטי בארגון, בכל שלב נדרשים המנהלים המובילים את השינוי לקבל החלטות השוקלות את המאמץ שהם מוכנים להשקיע בתהליך ואת מחירי השינוי, אל מול העלויות של השארת המצב ללא השגת המטרות שהוגדרו.

תפקידו של היועץ לסייע בקבלת ההחלטות על ידי הגברת המודעות, ניתוח המצב לאיתור סיבות השורש לסימפטומים הגלויים, והתמודדות עם הקשיים העולים בתהליכי שינוי.

 

קבלת החלטות:

 

ישנן החלטות המשפיעות בצורה משמעותית על מהלך חייו של האדם,

כגון בחירה של מקצוע או תחום התמחות.

בתמונה - דיוקן עצמי על ההיסוס בבחירה שבין אמנות המוזיקה לציור משנת 1791.

 

 • ישנם מקרים שבהם האדם נדרש לקבל החלטה מתוך מספר מצומצם של חלופות אפשריות.
 • תהליך קבלת החלטות יכול לערב איסוף ועיבוד של מידע על ידי מכשירים מלאכותיים מסוגים שונים, כמו חיישן או מחשב.
 • תהליך קבלת ההחלטות יכול לכלול קבלת ייעוץ מאדם המתמחה בתחום הידע הרלוונטי.

 

החלטה שהתקבלה איננה בהכרח סוף פסוק. במנגנוני קבלת החלטות משולב פעמים רבות מנגנון של ערעור, המאפשר להביא את ההחלטה לדיון נוסף, אצל בעל סמכות גבוה יותר בהירארכיה. דוגמה נפוצה לכך הוא הערעור במערכת המשפטית. גם בארגונים ניתן פעמים רבות לערער על החלטתו של גורם מסוים, באמצעות פנייה לממונה עליו.

שלב איסוף הנתונים יכול להוביל לכשלים בקבלת החלטות כאשר הן מתבססות על מידע חלקי, מוטה או שגוי.

זהו עקרון מעולם מדעי המחשב שלפיו תוכנית מחשב או פונקציה המקבלת קלט שגוי, דינה להחזיר פלט שגוי גם הוא. המונח משמש בהשאלה גם לתיאור של תהליכים, מלבד תוכנת מחשב כדי לציין שאין לצפות לקבלת החלטה אופטימלית על בסיס של נתונים שגויים או חסרים.

 

שיפור תהליכי קבלת החלטות ברמת הפרט

תפקודים ניהוליים חיוניים לצורך תכנון וקבלת החלטות, כמו גם איתור ותיקון טעויות, למידה של מצבים או פעולות חדשים, התמודדות מול מצבים מסוכנים או מסובכים, התגברות על הרגל מושרש היטב או התנגדות לפיתוי. על כן שיפור שלהם יכול להוביל לשיפור ביכולת קבלת ההחלטות.

הסקת מסקנות היא השלב האחרון בפעולת החשיבה המביאה לכדי יצירתו של מידע חדש, כתוצאה מניתוח של מידע קודם בתהליך של עיבוד מידע. פיתוח יכולת הסקת המסקנות יכול לשפר את יכולת קבלת ההחלטות, בכך שהוא מאפשר לבסס את הבחירה על פי ניתוח מיטבי של המידע הקיים.

פעולת האלתור מעודדת אנשים לשבור דפוסי חשיבה קיימים ועל כן יכולה לשפר את יכולת קבלת ההחלטות של האדם.

 

עכשיו כשאנו יודעים כיצד הדברים מתנהלים, איך מייצרים מוצר בקו ייצור משולב מיחשוב, רכש, ואוטומציה . ובמחיר תחרותי למשק הישראלי.

 

נקבל החלטה,

נפנה לדף "יצירת הזמנה לשירות", על מנת להזמין את סוג השירות עבורנו.

יש למלא פרטים בטופס הרצוי, וכן לצרף קבצים , ואנו נסייע לכם בהקדם.

שלמה מיחשוב הייצור מחויבים לשירות אמין מהיר ומקצועי.

שלמה - שירות למיחשוב מערך הייצור

Shlomo - computerization manufacture

שלמה צרפתי - 050-7656465